ERR(8): Notice: Undefined variable: GDPR
ERR(8): Notice: Undefined variable: GDPR_CONSENT_755
Societatea Antibiotice SA Iași convoaca Adunările Generale ale Acționarilor, Ordinară și Extraordinară

Societatea Antibiotice SA Iași convoaca Adunările Generale ale Acționarilor, Ordinară și Extraordinară

online-logo-antibiotice-a

Dimensiune font:

| 19-08-2022 14:00

 

Societatea Antibiotice SA Iași

  CONVOACĂ

Adunările Generale ale Acționarilor Ordinară și Extraordinară

 I.    Consiliul de Administrație al societății comerciale “Antibiotice” S.A., întrunit în ședința din 11.08.2022 convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară în data de 16.09.2022, ora 1000, la sediul societății, cu  următoarea ordine de zi:

  1.  Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2022, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

 II.  Consiliul de Administrație al societății comerciale “Antibiotice” S.A., întrunit în ședința din 11.08.2022 convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară în data de 16.09.2022,  ora 1200, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

  1.  Reînnoirea împuternicirii domnului Ioan NANI pentru ca, în calitate de Director General, să semneze în mod individual în numele societății orice act adițional la contractele de credit în vigoare, contracte de ipotecă mobiliară și/sau imobiliară și actele adiționale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitărilor de emitere scrisori de garanție și de deschidere acreditive în relația cu UniCredit Bank S.A.

 2.  Aprobarea participării societății Antibiotice S.A. la înființarea fundației Academia a+ în calitate de membru fondator și împuternicirea directorului general dl. Ioan NANI pentru a semna în numele societății Antibiotice S.A. statutul fundației și orice alt document necesar înființării acesteia.

 Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale

  Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la 14.09.2022, ora 1000.

 Începând cu data de 12.08.2022, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență în limba romană și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu investitorii – telefon 0232.209.570/0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății (www.antibiotice.ro/Investitori/ Informații Acționari/AGA 16/19.09.2022).

 Până la data de 14.09.2022, ora 1000, pentru Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară, respectiv 14.09.2022, ora 1200 pentru Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară, împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 31.08.2022, orele 1600.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 12.08.2022 și până la data de 16.09.2022, ora 1000, pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

 În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate [Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

În conformitate cu Art. 198 și art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar, precum și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții indirecți care furnizează servicii de custodie (conform Art. 146, alin. 41, din Legea nr. 297/2004).

 Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

 În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 19.09.2022, ora 1000, respectiv ora 1200, în ședință Ordinară și Extraordinară, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 05.09.2022, stabilită ca dată de referință.

  Vicepreședintele Consiliului de Administrație,

 Ioan NANI

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

04:40

Prejudiciu de 10 milioane de euro! DNA a trimis în judecată mai multe persoane la 10 ani de la fapte
07/10/2022 15:12

Cinci persoane şi o societate comercială au fost trimise in judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor, prejudiciul in acest caz fiin ...

Cea mai mare pictură murală din Suceava – mesaj de solidaritate pentru Ucraina  cu ocazia Zilei Cooperării Europene!
07/10/2022 13:33

 “Păsările vointei si ale libertătii” – cea mai mare lucrare de artă murală contemporană din municipiul Suceava, dar si din judet, a fost inaugurată oficial, printr-un eveniment-ma ...

POVESTEA PROIECTULUI Lanţ valoric integrat pentru îmbunătățirea pieței muncii (IVAC), cod 2SOFT/1.1/94
07/10/2022 11:24

 POVESTEA PROIECTULUI Lanţ valoric integrat pentru imbunătătirea pietei muncii (IVAC), cod 2SOFT/1.1/94

Lanţ valoric integrat pentru îmbunătățirea pieței muncii (IVAC), cod 2SOFT/1.1/94
07/10/2022 11:18

 Lanţ valoric integrat pentru imbunătătirea pietei muncii (IVAC), cod 2SOFT/1.1/94

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unităților de învățământ din comuna Pădureni, județul Vaslui cu echipamente  specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2  cod proiect SMIS 146113
07/10/2022 10:55

 - ANUNT DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unitătilor de invătămant din comuna Pădureni, judetul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2 cod proiect ...

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unităților de învățământ din comuna Blăgești, județul Vaslui cu  echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2  cod proiect SMIS 144901
07/10/2022 10:38

ANUNT DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unitătilor de invătămant din comuna Blăgesti, judetul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2 cod proiect SMIS 144901 ...

- ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unităților de învățământ din comuna Găgești, județul Vaslui cu echipamente  specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2  cod proiect SMIS 143312
07/10/2022 10:29

ANUNT DE FINALIZARE PROIECT - Dotarea unitătilor de invătămant din comuna Găgesti, judetul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2 cod proiect SMIS 143312 ...

 Programul „Rabla local” demarează peste câteva zile
07/10/2022 10:13

Prima ediţie a programului „Rabla local”, prin care cetăţenii işi vor putea casa maşinile mai vechi de 15 ani in schimbul unui voucher de 3.000 de lei, va incepe la jumătatea lunii octombrie. ...

feco.ro, site-ul care va ofera produse la cel mai bun raport pret-calitate
07/10/2022 09:00

Anul acesta ne-am văzut nevoiti să modificăm si noi preturile, după mai bine de 3 ani in care am reusit să le păstrăm cat mai accesibile pentru clientii nostri. Cu toate acestea, vom face mereu tot ce ...

Statul dă înapoi banii plătiți pentru facturile umflate la curent electric
06/10/2022 13:30

Autoritatea Natională de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a făcut anuntul in care se vorbeste de restituirea banilor plătiti in plus la energie electrică.   Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei