Mihai Chirica Stimată doamnă deputat Cosette Chichirău. solicita votarea bugetului Municipiului Iași.

chirica 57

Dimensiune font:

| 11-05-2021 23:58

 Stimată doamnă deputat Cosette Chichirău,

Pentru edificarea dumneavoastră și a colegilor consilieri locali USR-PLUS și din respect față de ieșeni, vă răspund tot aici, pe Facebook, în legătură cu “condițiile” impuse pentru a vota bugetul Municipiului Iași.
Să vedem ce spune Legea!
Dumneavoastră:
1. Organizarea de îndată a unui concurs pentru ocuparea poziţiei de city manager.
Eu:
În prezent, după cum ar fi trebuit să știți, postul de city manager este liber! Legea (OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ) spune, la art. 244, alin. (3), referitor la atribuţiile, numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, că: „numirea în funcţie a administratorului public se face prin dispoziţia primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, după caz (...)”.
Tare sunt curios dacă consilierii de la cabinetul parlamentar i-ați luat prin concurs.:))
Dumneavoastra:
2. Organizarea de îndată a unui concurs pentru ocuparea poziţiei de Arhitect Şef.
Eu:
Funcţia publică de arhitect şef al Municipiului Iași nu este vacantă, fiind ocupată prin concurs susţinut pe 28 mai 2019 la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Începâd cu data de 6 aprilie 2021 titularul funcţiei publice de arhitect șef este detaşat la Primăria Miroslava pentru o perioadă de șase luni. Pe perioada detaşării funcţia este exercitată cu caracter temporar de către arhitect Raluca Mocanu, conform prevederilor legii (art. 509 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ).
Când postul va fi vacant vom organiza un concurs pentru ocuparea lui.
Dumneavoastră:
3. Organizarea de îndată a unui concurs pentru ocuparea poziţiei de Director Executiv al Direcţiei de Transformare Digitală şi Implementare Smart City.
Eu:
Procedura pentru ocuparea funcţiei publice de Director Executiv al Direcţiei de Transformare Digitală şi Implementare Smart City a fost deja iniţiată printr-un referat din 8 aprilie 2021, înştiinţarea privind organizarea concursului fiind transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în data de 26 aprilie 2021, urmând ca Agenția să publice organizarea concursului în data de 20 mai 2021 pe portalul Agenție şi pe site-ul Primăriei Municipiului Iași.
Cred că aveți un consilier care să vă ajute măcar cu acest lucru.
Dumneavoastră :
4. Acceptarea unui reprezentant din partea USR-PLUS în Comisia de recrutare pentru poziţiile mai sus menţionate, pentru a supraveghea corectitudinea concursurilor.
Eu:
Legea (HG nr. 611/2008) spune că:
ART. 26
(1) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse fiecare din câte 5 membri, desemnaţi după cum urmează:
a) 4 membri sunt reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului desemnaţi din cadrul acesteia sau/şi din cadrul autorităţii/instituţiei publice ierarhic superioare;
b) un membru este reprezentant al Agenţiei Funcționarilor Publici din România desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituţiei prefectului ori al consiliului judeţean, în condiţiile prevăzute la art. 618 alin. (6) şi (7) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 31
(1) Pot fi desemnaţi ca membri în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor funcţionarii publici definitivi. (...)
(3) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere, cel puţin 2 dintre membrii comisiei de concurs, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să fie funcţionari publici de conducere.
Așadar, legea spune că reprezentanții partidelor politice nu pot face parte din aceste comisii de concurs!
Ce bucurie ar fi pentru primarul Timișoarei ca să-și numească PSD Timiș reprezentat in comisiile de concurs ale aparatului propriu !
Nu doriți să-l întrebați ?:))
Sau Banatul știe cum este cu legea!
Dumneavoastră:
5. Obligaţia de a transparentiza toate documentele de interes public (achiziţii, contracte, angajări şi personal, urbanism, buget).
Eu:
Asigurarea transparenţei decizionale la nivelul autorităţii publice locale este aplicată în concordanţă cu prevederile legii (nr. 52/2003):
ART. 7
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
De asemenea, conform legii (nr. 544/2001):
ART. 3
Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
ART. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.
(2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.
ART. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IIa.
(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
Referitor la transparența procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, Municipiul Iași inițiază, realizează si atribuie procedurile de achiziție publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul SICAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice; www.e-licitatie.ro), platforma unde se regăsesc toate achizițiile realizate, prin proceduri de achiziție si achiziție directă, precum si toate detaliile privind contractele încheiate de Primăria Municipiului Iași (numărul contractuluui, operatorul economic cu care a fost încheiat contractul, valoarea si durata contractului, precum și actele adiționale încheiate).
Astfel la sectiunea Transparență de pe site-ul Primăriei se regăsesc informații cu privire la achizitiile directe (cele care nu se realizează pe platfoma SICAP), precum si anunțurile de atribuire pentru licitații si proceduri simplificate, iar in secțiunea Informații de interes public anunțurile de inițiere pentru procedurile de achiziții publice.
Sunteți la un Clic distanță de aceste informații !
Dumneavoastră:
6. Realizarea unui audit extern privind activitatea economico-financiară şi de contractare-achiziţii a Primăriei Iaşi şi a societăţilor comerciale aflate în subordinea Consiliului Local în perioada 2016-2021.
Eu:
Legea (nr. 94/1992 ) spune că autoritatea publică locală se supune regulilor de control asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare astfel:
ART. 1
(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.
(2) Funcţia de control a Curţii de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internaţionale general acceptate. (...)
(5) În unităţile administrativ-teritoriale, funcţiile Curţii de Conturi se exercită prin camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, structuri fără personalitate juridică.
ART. 21
(1) Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii.
(2) Curtea de Conturi poate exercita auditul performanţei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum şi a oricăror fonduri publice.
(3) Activitatea de audit extern exercitată de Curtea de Conturi se desfăşoară cu respectarea normelor proprii, adoptate pe baza standardelor de audit internaţionale general acceptate.
(4) Prin constatările şi recomandările sale, auditul performanţei urmăreşte diminuarea costurilor, sporirea eficienţei utilizării resurselor şi îndeplinirea obiectivelor propuse.
Dumneavoastră:
7. Angajarea unei firme de audit extern, cu competenţe, experienţă şi renume internaţional, pentru evaluarea anuală a personalului din Instituţia Primăriei şi din societăţile din subordine.
Eu:
Da, sunt total de-acord, pentru că avem lege , dar, sunt depășit de felul in care va trebui sa trec in caietul de sarcini criteriul “ renume internațional” pe care-l invocați.
În concluzie, stimată doamnă deputat la al doilea mandat, vă informez că este o mare diferență între dorință și legalitate și ține de dumneavoastră să schimbați legile în Parlament!
Vă rog să o faceți, după care putem discuta modul in care le utilizăm.

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
Un expert în politici de parcare la Primăria Iaşi
16/06/2021 00:00

  În urma publicării de către Primăria Municipiului Iasi a Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării autovehiculelor in Municipiul Iasi, Alianta pentru Promovarea Transp ...

Iaşul poate ajunge la zero cazuri COVID-19
16/06/2021 00:00

Situaţia infectărilor cu noulvirus in judeţul şi municipiul Iaşi este intr-o continuă scădere. Cu doar trei cazuri, judeţul a ajuns ieri la o incidenţă de 0,07 cazuri la mia de locuitori, ocupanjd loc ...

 Criza plasticului dublează termenul de eliberare a actelor de identitate
16/06/2021 00:00

Încă din luna martie, majoritatea directiile de evidentă a populatiei din tară au acuzat faptul că nu pot onora toate cererile din cauza crizei de plastic pentru tipărirea cărtilor de identitate. Es ...

Fotbalul, sămânță de scandal între primarul Chirica şi PSD
16/06/2021 00:00

Într-o declaraţie făcută ieri, primarul Iaşului a spus că nu este normal ca partidele politice să se implice in activitatea clubului de fotbal Politehnica Iaşi. Afirmaţia survine in contextul in c ...

Noii viceprimari și citi-managerul şi-au intrat în pâine!
16/06/2021 00:00

    La o săptămană după şedinţa de Consiliu Local in care au fost votaţi noii viceprimari ai Iaşului, Daniel Juravle (PNL) şi Cezar Baciu (USR-PLUS), primarul municipiului, Mihai Chirica, a ...

CTP Iaşi şcolarizează vatmani
16/06/2021 00:00

    Compania de Transport Public (CTP) Iaşi anunţă recrutarea in data de 22 iunie 2021, ora 9.00, a candidaţilor in vederea şcolarizării in meseria de vatman. Persoanele interesate să obţin ...

Tronsonul Cinci Drumuri – B-dul Tudor Vladimirescu devine pietonal!
16/06/2021 00:00

    Lucrările de modernizare a liniilor de tramvai din zonă Pădurii continuă conform graficului pe tronsonul Cinci Drumuri – strada Pădurii – strada Nicorită, cu o lungime de 614 m ...

Un taximetrist a rămas fără permis până în anul 2023 și va plăti daune de 75.000 lei
15/06/2021 23:58

Un accident ce iniţial părea a fi banal s-a transformat in ani de coşmar atat pentru victimă, cat şi pentru autor. Nefericitul eveniment s-a produs in data de 15 iunie 2016, in jurul orei 17.30, pe Calea C ...

Scandalagiul nu s-a prezentat la Probaţiune întrucât era în puşcărie
15/06/2021 23:56

 Ieşeanul Liviu Vasile Pipoş (48 de ani) a fost condamnat, in noiembrie 2019, la un an cu suspendare şi termen de incercare de trei ani pentru săvarşirea infracţiunilor de „distrugere” ş ...

Un ieşean a înnebunit în timp ce-şi bătea fosta nevastă cu caloriferul
15/06/2021 20:18

 Deşi a divorţat de Adina incă din 2018, ieşeanul Petru B. (43 de ani) a continuat să locuiască in apartamentul din Nicolina, impreună cu femeia şi cei doi copii ai lor. Ca de obicei in asemenea si ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei