Lumea și spiritualitatea musulmanilor. Luna Ramadanului și Zakat al-Fitr

2ramadan1

Dimensiune font:

| 05-05-2021 07:00


Calendarul islamic urmează fazele lunii, cunoscute în mod obișnuit sub numele de ciclul lunar. Ca urmare, luna Sfântă a Ramadanului se încadrează cu aproximativ 10 zile mai devreme în fiecare an în calendarul gregorian. În acest an, Ramadanul a început pe 12 aprilie, după observarea lunii peste Mecca, și se va încheia pe 11 mai, după care va avea loc Eid aul-Fitr. Adesea prescurtat la Eid, aceasta este o sărbătore musulmană care marchează sfârșitul Ramadanului, luna sfântă islamică a postului (sawm). Eid este un cuvânt arab care înseamnă „sărbătoare”, în timp ce Fitr înseamnă „încetarea postului”. Prima zi de Eid, prin urmare, cade în prima zi a lunii Shawwal. Ziua de sărbătoare a Eid al- Fitr va începe fie pe 12 mai, fie pe 13 mai.
Sawm este unul dintre cei cinci stâlpi ai Islamului și cuvântul arab pentru „post”. „Postul este o parte cheie a Ramadanului și toți cei cu un corp capabil și cu o minte sănătoasă ar trebui să să îl respecte în acest timp Sfânt. Sawm are loc în fiecare zi de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, iar programul de Ramadan al orelor de zi, face mai ușoară pregătirea”, a spus avocatul ieșean Gianina Vera Poroșnicu, a cărei pasiune pentru istoria religiilor este cunoscută. Este esențial, pentru musulmani, să fie familiarizați cu perioadele de post, deoarece oricine care încă își mănâncă suhoor-ul (masa dinaintea zorilor), la finalizarea Fajr (chemarea la rugăciune) este descalificat din postul din ziua respectivă.
„Înainte de sfârșitul Ramadanului și rugăciunea specială Eid al-Fitr care îl marchează, toți musulmanii ar trebui să facă Zakat al-Fitr, o contribuție caritabilă, o danie”, a mai spus Gianina Vera Poroșnicu.

Milostenia purifică averea

Cuvântul danie, care corespunde cuvântului arab zakat sau sadaqa, se referă la un impozit perceput pe anumite tipuri de bunuri și distribuit unor persoane care au nevoie de ajutor sau care trebuie să fie recompensate pentru servicii legate de colectarea și distribuirea acestor ajutoare.,
Procentul perceput, care poate fi a zecea parte, a douăzecea parte, este reglementat în cărțile de drept canonic, în funcție de natura bunurilor impozitate: produse agricole, turme, bani. Zakat-ul este privit ca o formă de purificare a averii. Instituția lui își are originea în perioada lui Muhammad și se dezvoltă mult în timpul primului calif, Abu Bakr, devenind sursa esențială de venituri care au făcut posibilă expansiunea imperiului islamic. În principiu, era percepută în natură, în fiecare an, din averea fiecărui musulman. Potrivit Coranului, nu trebuie cheltuită decât în scopuri umanitare bine definite în acest text: răscumpărarea înrobiților, ajutorarea membrilor comunității, drumeților, celor înglodați în datorii, voluntarilor în războiul sfânt și indivizilor care, potrivit intențiilor exprimate în Coran, trebuie să fie câștigați de partea islamului. „Milosteniile sunt pentru cei săraci și nevoiași, pentru cei care trudesc pentru ele, pentru cei care ale căror inimi sunt zdrobite, pentru răscumpărarea înrobiților, pentru cei înglodați în datorii, pentru calea lui Dumnezeu și pentru drumeți. Aceasta este o îndatorire de la Dumnezeu. Dumnezeu este știutor, Înțelept”, spune Coranul.
A face danii este în general, considerat în Occident, nu atât ca un act de credință, cât ca un lucru pe care este bine să-l facem, iar accentul se pune adesea mai mult pe obiectul acestui gest – cei fără adăpost, săracii – decât actul în sine al dăruirii. În islam a face milostenie este considerat mai degrabă un act de credință. Se consideră că o astfel de donație purifică tot ceea ce rămâne. Regulile după care se calculează cât anume trebuie să facă milostenie un musulman sunt la fel de precise ca și acelea după care se calculează impozitul pe venit.
Milostenia se plătește numai atunci când a fost depășit un anume prag economic, astfel că ea nu este plătită și de cei săraci. Pentru cei cărora li se cere să plătească pomana, ea trebuie să fie calculată și plătită o dată pe an. De asemenea, este bine să dai bani în plus fața de această plată anuală, milostenie care însă nu este obligatorie și se numește sadaqa. Cei credincioși oferă adesea sadaqa, chiar dacă nu sunt deosebit de bogați. Teoretic, zakat și sadaqa sunt plătite lui Dumnezeu. În practică, unii musulmani plătesc zakat către fondurile publice, private sau intituții de caritate, care mai apoi le distribuie, iar unii plătesc direct către săraci, adesea angajând un intermediar ca să nu-și dezvăluie identitatea. Analiștii musulmani remarcă faptul că, dacă toți cei bogați ar fi plătit într-adevăr zakat-ul obligatoriu, nu s-ar mai pune problema sărăciei și nu ar mai fi nevoie de programe coordonate de stat pentru acordarea de ajutoarea sociale.
Maura ANGHEL 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
În Amazon a fost descoperită Capela Sixtină a Anticilor. Desnele se întind pe aproape 13 kilometri și sunt vechi de peste 12.500 de ani
15/06/2021 14:35

Pădurea tropicală amazoniană a produs unul dintre cele mai extinse exemplare din lume de artă, pe o rocă, fosilă. Arheologii au descoperit zeci de mii de desene animale si umane pe stanci care se intind ...

Când pică Moșii de Vară și ce trebuie făcut. Ziua în care se dau cireșe de pomană
15/06/2021 11:21

În fiecare an, inainte de Duminică Rusaliilor sunt "Mosii de vară", sărbătoare dedicată pomenirii mortilor.   Cu această ocazie, in toate bisericile ortodoxe se vor oficia Sfinte Li ...

160 de milioane de copii sunt obligaţi să muncească. Numărul lor este în creștere
10/06/2021 10:16

Milioane de copii riscă să fie obligaţi să muncească din cauza pandemiei de COVID-19, intr-o perioadă in care la nivel global se inregistrează o creştere a numărului copiilor care muncesc pentru prima ...

Donald Duck împlinește 87 de ani. Este cel mai publicat personaj de benzi desenate fără supereroi
09/06/2021 10:54

Donald Duck implineşte 87 de ani. A debutat pe 9 iunie 1934 si a devenit cel mai indrăgit personaj de desene animate, mai popular chiar şi decat Mickey Mouse, mascota Disney. Cu trecerea timpului, personaj ...

Cea mai scumpă monedă din lume s-a vândut la prețul record de aproape 20 de milioane de dolari
09/06/2021 09:30

Cea mai scumpă monedă din lume s-a vandut la un pret record de aproape 20 de miliane de dolari. Piesa a fost emisă de Monetăria Statelor Unite in 1933. Moneda a fost vandută de designerul şi colecţion ...

GALERIE FOTO - De 300 de ani, fântânile lui Petru Cel Mare funționează neîntrerupt. Consumă o TONĂ de apă pe secundă
08/06/2021 15:55

La caţiva kilometri de oraşul Sankt Petersburg se află palatul Peterhof, una dintre reşedinţele ţarului Petru cel Mare. Fantanile arteziene din curtea palatului sunt de-a dreptul spectaculoase şi funcţi ...

FOTO/VIDEO - Povestea singurului bucătar român care a primit o stea Michelin
08/06/2021 14:15

Bogdan Dănilă este primul bucătar roman care a primit, in 2017, o stea Michelin. S-a născut la Bistrita, unde a făcut liceul. Apoi a intrat in lumea gătitului la Dublin, in 2002, la restaurantul Patrik Gu ...

Reverențe și trandafiri albi la mormântul Otiliei Cazimir
08/06/2021 12:51

Ce suflet sensibil si frumos trebuie să fie avut Otilia Cazimir, poeta copiilor sau „poeta sufletelor simple”, după cum i se spunea! Si cat de mult talent la condei trebuie să fi avut ca să po ...

Cum a ajuns milionar un copil abandonat lângă tomberonul de gunoi
07/06/2021 11:15

La 31 de ani, Freddie Figgers este milionar, după ce a patentat si vandut mai multe inventii in domeniul tehnologiei. Povestea lui a inceput insă langă un tomberon, unde a fost abandonat la doar două zile d ...

10 iunie, Eclipsă inelară de Soare
07/06/2021 10:45

O eclipsă de soare poate fi unul dintre cele mai frumoase spectacole ale naturii. Eclipsele solare apar atunci cand Pămantul, luna si soarele sunt aliniate in acelasi plan, iar luna trece intre Pămant si soa ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei