Franța comemorează 200 de ani de la mortea lui Napoleon Bonaparte

nap-564x675

Dimensiune font:

| 05-05-2021 11:57

Preşedintele Emmanuel Macron comemorează miercuri bicentenarul morţii lui Napoleon Bonaparte, un eveniment care reaprinde controversele legate de această personalitate complexă şi incontestabilă din istoria Franţei, relatează AFP.

Pe 5 mai 1821, fostul împărat francez a murit la vârsta de 51 de ani departe de familia şi de ţara lui pe insula Sfânta Elena, un mic teritoriu izolat din Atlanticul de Sud, unde britanicii l-au trimis în exil după ultima sa înfrângere militară, suferită la Waterloo.

La 200 de ani după moartea lui, preşedintele francez Emmanuel Macron va depune o coroană de flori la mormântul său, plasat sub maiestuoasa cupolă a Domului Invalizilor din Paris.

Înaintea acelui moment, şeful statului francez va susţine un discurs "pentru a privi în faţă" acel "om complex" care a fost Napoleon, însă mesajul lui nu se va înscrie "nici în hagiografie, nici în negare, nici în pocăinţă", a precizat Palatul Elysee.

Iniţiativa şefului statului francez se anunţă însă una destul de delicată, deoarece Napoleon, "o personalitate majoră a istoriei", este "contestat dintotdeauna", reaminteşte Institute de France, o instituţie creată în 1795 şi care grupează elitele ştiinţifice, literare şi artistice ale Franţei.

Napoleon continuă să inflameze dezbaterile între apărătorii lui, care îl celebrează pe strategul militar şi pe iniţiatorul "statului modern", şi criticii lui, care îl acuză că a provocat sute de mii de decese în timpul campaniilor sale militare şi că a restabilit sclavia.

În faţa unei moşteniri atât de controversate, preşedinţii francezi au evitat să adopte poziţii tranşante faţă de Napoleon după ce Georges Pompidou a celebrat în 1969 bicentenarul naşterii sale la Ajaccio, oraşul natal corsican al fostului împărat. "Nu există un nume mai glorios decât cel al lui Napoleon. Pornind de la nimic, lipsit de tot şi de toate, el a obţinut totul", a rezumat cu acea ocazie succesorul preşedintelui Charles de Gaulle.

Dorind să marcheze această comemorare, Emmanuel Macron "nu se va ascunde", afirmă biroul de presă de la Palatul Elysee, subliniind voinţa sa de "a privi în faţă" istoria Franţei, indiferent dacă este vorba despre Napoleon sau despre acţiunile Franţei în Algeria şi în Rwanda, alte două chestiuni memoriale delicate în care s-a implicat actualul preşedinte francez.

Polemici despre sclavie

"Comemorare înseamnă să ne amintim împreună, nu să îi aducem onoruri", a precizat istoricul Frederic Regent. "Graţie acestei comemorări, cei mai mulţi dintre francezi vor afla că Napoleon a restabilit sclavia în 1802", la opt ani după abolirea ei, a adăugat acest specialist în istorie colonială, pentru postul radiofonic Franceinfo.

În discursul lui, Emmanuel Macron "va spune că sclavia era o abominaţie, inclusiv în contextul acelei epoci", a precizat biroul de presă de la Palatul Elysee.

Această condamnare a sclaviei este aşteptată cu mare interes mai ales în Guadelupa, Martinica şi Reunion, teritorii franceze de dincolo de mări, unde numeroşi locuitori sunt urmaşi ai foştilor sclavi.

"Nicio victimă nu poate să îl celebreze pe călăul ei, cu excepţia situaţiilor în care este vorba despre un alienat sau un nebun", au afirmat reprezentanţii Comitetului Internaţional al Popoarelor de Culoare (FKNG) şi ai Mişcării Internaţionale pentru Reparaţie (MIR), care au denunţat într-un comunicat comun omagiile aduse unui "rasist liberticid".

Pentru celelalte puncte negative din moştenirea lăsată de Napoleon, actualul şef al statului francez ar putea să vorbească despre bilanţul uman al campaniilor militare, precum cea din Rusia, şi despre lovitura de stat din "18 Brumar", care a marcat, pe 9 noiembrie 1799, sfârşitul Revoluţiei Franceze.

În paralel, preşedintele Marcon ar urma să salute în persoana lui Napoleon pe organizatorul statului modern şi pe creatorul Codului Civil, al liceelor şi al numeroase instituţii franceze aflate încă în activitate, precum Curtea de Conturi, Consiliul de Stat şi Prefecturile.

În plan politic, dezbaterea despre oportunitatea comemorării lui Napoleon a rămas netranşată, fiind marcată de unele critici ale politicienilor de stânga, care regretă absenţa sărbătoririi în 2021 de către preşedintele Macron a celor 150 de ani de la declararea Comunei din Paris, în timp ce anumiţi politicieni de dreapta şi-ar fi dorit o comemorare mai amplă.

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a salutat "grandoarea" fostului împărat Napoleon I şi a regretat, marţi, că Emmanuel Macron "îl comemorează pe repede înainte" pe acela care "a făcut atât de multe pentru ţară" şi "a oferit atât de multe lumii întregi".

Demonstrând fascinaţia pe care continuă să o suscite fostul împărat francez, bicentenarul morţii sale marchează momentul lansării unei multitudini de cărţi şi texte noi despre Napoleon, căruia i-au fost deja dedicate mii de eseuri şi de romane.

Anunţată ca una dintre vedetele sezonului cultural 2021, "Expoziţia Napoleon", care prezintă marile etape din viaţa acestuia, va putea fi vizitată de public, la Paris, începând din 19 mai. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
În Amazon a fost descoperită Capela Sixtină a Anticilor. Desnele se întind pe aproape 13 kilometri și sunt vechi de peste 12.500 de ani
15/06/2021 14:35

Pădurea tropicală amazoniană a produs unul dintre cele mai extinse exemplare din lume de artă, pe o rocă, fosilă. Arheologii au descoperit zeci de mii de desene animale si umane pe stanci care se intind ...

Când pică Moșii de Vară și ce trebuie făcut. Ziua în care se dau cireșe de pomană
15/06/2021 11:21

În fiecare an, inainte de Duminică Rusaliilor sunt "Mosii de vară", sărbătoare dedicată pomenirii mortilor.   Cu această ocazie, in toate bisericile ortodoxe se vor oficia Sfinte Li ...

160 de milioane de copii sunt obligaţi să muncească. Numărul lor este în creștere
10/06/2021 10:16

Milioane de copii riscă să fie obligaţi să muncească din cauza pandemiei de COVID-19, intr-o perioadă in care la nivel global se inregistrează o creştere a numărului copiilor care muncesc pentru prima ...

Donald Duck împlinește 87 de ani. Este cel mai publicat personaj de benzi desenate fără supereroi
09/06/2021 10:54

Donald Duck implineşte 87 de ani. A debutat pe 9 iunie 1934 si a devenit cel mai indrăgit personaj de desene animate, mai popular chiar şi decat Mickey Mouse, mascota Disney. Cu trecerea timpului, personaj ...

Cea mai scumpă monedă din lume s-a vândut la prețul record de aproape 20 de milioane de dolari
09/06/2021 09:30

Cea mai scumpă monedă din lume s-a vandut la un pret record de aproape 20 de miliane de dolari. Piesa a fost emisă de Monetăria Statelor Unite in 1933. Moneda a fost vandută de designerul şi colecţion ...

GALERIE FOTO - De 300 de ani, fântânile lui Petru Cel Mare funționează neîntrerupt. Consumă o TONĂ de apă pe secundă
08/06/2021 15:55

La caţiva kilometri de oraşul Sankt Petersburg se află palatul Peterhof, una dintre reşedinţele ţarului Petru cel Mare. Fantanile arteziene din curtea palatului sunt de-a dreptul spectaculoase şi funcţi ...

FOTO/VIDEO - Povestea singurului bucătar român care a primit o stea Michelin
08/06/2021 14:15

Bogdan Dănilă este primul bucătar roman care a primit, in 2017, o stea Michelin. S-a născut la Bistrita, unde a făcut liceul. Apoi a intrat in lumea gătitului la Dublin, in 2002, la restaurantul Patrik Gu ...

Reverențe și trandafiri albi la mormântul Otiliei Cazimir
08/06/2021 12:51

Ce suflet sensibil si frumos trebuie să fie avut Otilia Cazimir, poeta copiilor sau „poeta sufletelor simple”, după cum i se spunea! Si cat de mult talent la condei trebuie să fi avut ca să po ...

Cum a ajuns milionar un copil abandonat lângă tomberonul de gunoi
07/06/2021 11:15

La 31 de ani, Freddie Figgers este milionar, după ce a patentat si vandut mai multe inventii in domeniul tehnologiei. Povestea lui a inceput insă langă un tomberon, unde a fost abandonat la doar două zile d ...

10 iunie, Eclipsă inelară de Soare
07/06/2021 10:45

O eclipsă de soare poate fi unul dintre cele mai frumoase spectacole ale naturii. Eclipsele solare apar atunci cand Pămantul, luna si soarele sunt aliniate in acelasi plan, iar luna trece intre Pămant si soa ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei