Tribunalul Iași, ineficient la redactarea hotărârilor

default

Dimensiune font:

| 04-02-2022 18:30

  * 5.741 hotărâri judecătorești (43,6% din totalul cauzelor) au fost redactate peste termenul de 30 zile, fapt care face ca instituția să se încadreze la gradul „ineficient” * o cincime dintre hotărârile judecătoreşti pronunţate de Tribunalul Iaşi în anul 2021 au fost atacate la Curtea de Apel

Conducerea Tribunalului Iaşi a dat publicităţii, în cursul zilei de luni, bilanţul de activitate pentru 2021. Față de anii precedenţi, în ce priveşte numărul dosarelor noi, creşterea e de 9%, Tribunalul Iaşi clasându-se pe locul cinci la nivel naţional.

Dacă luăm în calcul numărul total de dosare pe rol, creşterea e de 6%. Cu 25.188 dosare în lucru, Tribunalul Iaşi ocupă locul patru pe ţară. Stocul final de dosare a ajuns la 9.939, cu 41 mai puţine decât în 2020.

Rămânând la analiza cantitativă a activităţii, de remarcat sunt scăderea cu 19% a numărului de dosare suspendate (1.102 faţă de 1.365 în 2020) şi cu 20% a numărului de dosare mai vechi de un an (2.468 faţă de 3.088). Trebuie făcută o precizare, anume că dosarele mai vechi de un an includ atât dosarele suspendate, cât şi cele care au fost pronunţate la finele anului 2021, dar se află în curs de redactare.

A crescut şi operativitatea în soluţionare, 15.249 dosare închise în 2021, faţă de 13.877, câte au fost în 2020. Astfel, la sfârşitul anului trecut, stocul era de 9.939 cauze, ceea ce a făcut ca Tribunalul Iaşi să se încadreze în gradul „eficient”.

Alt criteriu luat în calcul la întocmirea bilanţului de activitate este dat de durata medie de soluţionare. Cele 4.427 dosare soluţionate în materie penală au fost soluţionate în 3,3 luni (faţă de 2,8 luni în 2020), iar în materie non penală cele 10.822 dosare soluţionate, au fost soluţionate în 8,6 luni (faţă de 8,8 luni în 2020), ceea ce a făcut ca la acest indicator Tribunalul Iaşi să fie foarte eficient.

Numărul hotărârilor desfiinţate a ajuns la 267

Un aspect negativ în activitatea Tribunalului Iaşi este dat de faptul că  5.741 hotărâri au fost redactate peste termenul de 30 zile (dar sub termenul de 90 zile), ceea ce reprezintă 43,6% din totalul cauzelor. Din acest punct de vedere, instituţia ieşeană se încadrează la gradul „ineficient”.

Hotărârile judecătoreşti pronunţate de Tribunalul Iaşi în anul 2021 au fost atacate în proporţie de 18,54% (adică aproape o cincime) raportat la numărul de 15.332 hotărâri pronunţate efectiv. Au fost atacate 2.843 hotărâri, din care 1.429 apeluri şi recursuri în materie civilă, 1.207 apeluri şi recursuri în contencios administrativ şi fiscal (inclusiv căile de atac declarate la dosarele privind insolvenţa) şi 207 apeluri şi contestaţii în materie penală.

Analiza datelor statistice relevă o tendinţă de creştere a indicelui de atacabilitate în Secţia I civilă raportat la creşterea numărului de dosare pronunţate, respectiv a volumului de activitate în materie civilă. Deşi în comparaţie cu anul 2020 indicele de atacabilitate a crescut cu 57%, numărul hotărârilor desfiinţate a fost de 267 din totalul de 1.429 atacate, astfel că se poate aprecia că a crescut calitatea actului de justiţie. În schimb, la Secţiei a II-a civilă şi de contencios  administrativ tendinţa e una de scădere a indicelui de atacabilitate. Aceeaşi situaţie, şi în privinţa hotărârilor pronunţate în materie penală. „În concluzie, datele conturează faptul că, la nivelul Tribunalului Iaşi, un număr mic de hotărâri sunt atacate, în raport de numărul total al hotărârilor pronunţate, aspect care certifică calitatea activităţii şi încrederea justiţiabililor în actul de justiţie promovat de acestă instanţă”, se arată în bilanţul dat publicităţii de către conducerea instituţiei.

În altă ordine de idei, în cursul anului 2021, au fost casate/desfiinţate 17 hotărâri penale, 267 civile şi 343 de contencios administrativ şi fiscal şi insolvenţă, incluzând atât pe cele desfiinţate total, cât şi parţial. Marcel FLUERARU

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primaria Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani, telefon 0231/561.946, fax 0231/561.936, e-mail: primariacotusca@ yahoo.com, cod fiscal 3372157. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: a) teren in suprafata de 7.900 mp, din Parcela Cadastrala 677, lot 2, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; b) teren in suprafata de 680 mp, din Parcela Cadastrala 682, lot 2, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; c) teren in suprafata de 7.210 mp, din Parcela Cadastrala 682, lot 1, situat in comuna Cotusca, judetul Botosani, apartine domeniului public al Comunei Cotusca, conform caietului de sarcini; conform H.C.L. nr. 22/08.04.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Primariei Comunei Cotusca. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 Lei, se achita numerar la Casieria institutiei sau in contul concedentului: RO60 TREZ 1195 006X XX00 0330, deschis la Trezoreria Saveni, cod fiscal al concedentului 3372157. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.05.2022, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 30.05.2022, ora 12.00, la sediul Primariei Comunei Cotusca, Cotusca, Str. Principala nr. 116, judetul Botosani. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Botosani, oras Botosani, Str. Maxim Gorki nr. 8, judetul Botosani, telefon 0231/511.739, fax 0231/531.832, e-mail: tr-botosani-reg@ just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.05.2022.
Administratorul judiciar desemnat prin Sentinţa civilă nr. 76/F/12 aprilie 2022, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 454/89/2022, privind debitoarea S.C. SOPHPANIS S.R.L. Vaslui, având C.U.I. 28957084, sediul social în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 275, corp clădire C3, spaţiul 1, jud. Vaslui, înscrisă la O.R.C. Vaslui sub numărul J37/313/2011, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei, conform Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 20.05.2022. În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 03.06.2022. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.06.2022. Adunarea creditorilor va avea loc în data de 09.06.2022, ora 1200 la sediul administratorului judiciar din mun. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi: 1. desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 2. confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului, 3. probleme diverse. Relaţii la administratorul judiciar ESTCONSULT I.P.U.R.L. Huşi, tel. 0335/566.035, 0727/850.575.
1.Informatii generale privind locatorul: Primaria Comunei Voinesti, cu sediul in satul Voinesti, str.Principala, nr.153, comuna Voinesti, judetul Iasi , telefon/fax: 0232/294755 2.Informatii generale privind obiectul inchirierii : inchiriere pe o perioada de 7 ani a unor suprafete de pasuni aflate in domeniul privat al UAT Comuna Voinesti, conform caietului de sarcini. Pretul de inchiriere stabilit conform HCL nr.74 /23.04.2021 , HCL nr.80/28.05.2021 si HCL nr.14/24.03.2022 este de 120 lei/ha/an. 2.1. Procedura aplicata : atribuire directa conform HCL nr.74 /23.04.2021 3. Informatii privind documentatia de inchiriere: 3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de inchiriere. Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Primariei Comunei Voinesti, din sat Voinesti, str.Principala, nr.153, com.Voinesti, jud. Iasi. 3.2. Denumirea si adresa Compartimentului din cadrul locatorului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de inchiriere. Documentatia de inchiriere se poate obtine de la Compartimentul Registru agricol din cadrul Primariei Comunei Voinesti, persoana de contact: inspector Marcoci Irina – membru comisie 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar. Documentatia de atribuire se poate obtine contra sumei de 100 lei de la sediul Primariei Comunei Voinesti, din sat Voinesti, str.Principala, nr.153, com.Voinesti, jud. Iaşi. Suma se achita la casieria institutiei. 4. Informatii privind cererile de inscriere 4.1. Data limita de depunere a cererilor de inscriere la sedinta publica de atribuire directa Dosarele de inscriere se depun la registratura Primariei Comunei Voinesti, pana la data de 16.05.2022 ora 1500. Documntele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere sunt mentionate in caietul de sarcini. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de atribuire directa Sedinta publica de atribuire directa va avea loc in data de 19.05.2022 ora 0900 la sediul Primariei Comunei Voinesti. 6. Denumirea instantei competente in solutionarea litigiilor Judecatoria Iasi, str.Anastasie Panu, nr.25
Un ieşean a fost bătut de colegii de grătar din cauza vitezei excesive
17/05/2022 16:59

O banală ieşire la un grătar s-a incheiat in sălile de judecată dintr-un motiv de o stupizenie rar intalnită. În după-amiaza de 23 martie 2019, un anume Paul C. a invitat la un grătar in aer liber ...

Traficantul de rezervă cere clemenţă
17/05/2022 15:59

Ioan Cristian Ranţar se consideră o victimă colaterală in procesul impotriva celei mai ingenioase bande de traficanţi de etnobotanice care a operat in ultimii ani la Iaşi. Edy Marcu, Andrei „Ciocola ...

Gangsteri sufletişti: au schingiut victima, apoi au dus-o la spital
17/05/2022 15:59

 Fraţii Voica plătesc acum pentru o faptă petrecută acum aproape şapte ani. În seara de 24 iulie 2015, Claudiu tocmai izbutise un transport de ţigări de peste Prut, avandu-l drept complice pe ...

Un bărbat din Botoșani a fost mâncat de porci
17/05/2022 15:47

Un bărbat de 54 de ani din comuna botosăneană Vorona a fost mancat de viu de porcii din gospodărie. Acesta a căzut inconstient si a fost atacat de animalele sale. Descoperirea a fost făcută luna trecu ...

Pacienții cu hepatită, o dramă fără sfârşit în Moldova
17/05/2022 15:30

 Conform unui plan elaborat la nivel mondial, pană in anul 2030 ar trebui eliminate hepatitele virale din tara noastră, insă, pentru a putea ajunge in acest stadiu trebuie rezolvate toate problemele cu ...

 Expoziția BRUSHES and DUST, deschisă la Palatul Culturii
17/05/2022 15:30

  Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi - Muzeul de Artă anuntă, in calitatea sa de partener, organizarea expozitiei BRUSHES and DUST, un eveniment inclus in programul Romanian Creative W ...

Spectacole-lectură la MNLR Iași pentru susținerea artiștilor din Ucraina
17/05/2022 15:15

Muzeul National al Literaturii Romane Iasi s-a alăturat campaniei Artisti romani pentru artisti ucraineni, proiect de strangere de fonduri initiat de UNITER (Uniunea Teatrală din Romania) pentru sustinerea ar ...

Începe procesul măcelarului de la Ruginoasa
17/05/2022 15:15

Constantin Anastasiei (42 de ani) din Ruginoasa a ingrozit opinia publică la inceputul acestui an cand, beat fiind, şi-a decapitat mama in varstă de 72 de ani. În noaptea de 26 spre 27 ianuarie, inarma ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei