Accidentul de la mina Jilț: Urme șterse, șofer de la altă firmă, muncitori transportați alături de butelii cu gaz

ZDY3MTdkODdjZjZkNWM0MzRjYzkzOTNiZDNlNzk3OA==.thumb

Dimensiune font:

| 26-01-2023 18:56

 Ministerul Energiei a publicat, joi, pe site-ul instituției, o sinteză a raportului preliminar al Corpului de Control al ministerului în urma verificărilor efectuate la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. Ca urmare a inspecției referitoare la verificarea aspectelor care au condus la producerea accidentului din data de 17 Ianuarie 2023, la Cariera Jilț Sud din localitatea Mătăsari, au fost constatate următoarele:

 

„În data de 17.01.2023, în jurul orelor 13:00, s-a produs un accident în Cariera Jilț Sud, lângă podul de traversare a unui transportor cu bandă a masei miniere, prin ieșirea de pe drum și răsturnarea autovehiculului care se deplasa pe ruta de întoarcere de la intervenția asupra unui utilaj de mari dimensiuni aflat în Sector I – Excavații, către Secția Mecanică aflată la baza Carierei Jilț Sud, după finalizarea unor servicii de mentenanță/ reparații executate de către echipa de lucrători transportată.

Autovehiculul în cauză este o autoutilitară de transport marfă – DAC 6X6, fabricat în anul 1981, cu tracțiune integrală, cu ITP valabil pănă la data de 01.03.2023.

 

În momentul producerii accidentului, în acest autovehicul de transport marfă se aflau 15 salariați ai Societății C.E Oltenia S.A. (echipa de lucrători din cadrul Secției Mecanică – Cariera Jilț Sud) și uneltele / materialele de lucru ale acestora, precum și 2 deservenți (angajați ai societăților prestatoare de servicii, respectiv: șoferul mijlocului de transport în cauză și operatorul unui utilaj tip buldozer).

Accidentul în cauză s-a soldat cu decesul a 3 salariați, iar alți 10 salariați au necesitat îngrijiri medicale de specialitate, fiind transportați la mai multe unități medicale. Din cele 10 persoane rănite, 5 au rămas internate pentru investigații suplimentare.

În ceea ce privește starea drumului din carieră, pe care se deplasa autovehiculul de transport marfă înaintea răsturnării, este de menționat faptul că acesta este unul în pantă, greu practicabil, acoperit cu piatră spartă amestecată cu nămol.

Din verificarea la fata locului, în perimetrul Carierei Jilț Sud rezultă faptul că majoritatea drumurilor sunt greu practicabile, pline de nămol și necesită investiții pentru reabilitare.

La nivelul CE Oltenia S.A. existau 2 contracte de servicii transport, care deserveau Cariera Jilț Sud.

1. Contractul de prestări servicii nr. 1937/CEOSM/12.10.2022, având ca obiect ”Închiriere autovehicule de transport mixt, persoane și materiale, cu șofer” (3 autovehicule), pentru UMC Jilț.

Acest contract, a expirat la data de 23.01.2023-deci era în vigoare la momentul producerii accidentului, și este singurul contract care permitea transportul persoanelor. Potrivit informării comunicate de către C.E. Oltenia S.A., un nou contract pentru servicii transport mixt, cu același prestator, a fost semnat, în data de 20.01.2023, fiind valabil pentru o perioada de 4 luni de la data semnării.

2. Contractul de prestări servicii nr. 1791/CEOSM/16.09.2022, având ca obiect ”Închiriere vehicule de transport marfă cu șofer” (26 autovehicule de diferite tipuri), pentru UMC Rovinari, UMC Roșia-Peșteana, UMC Jilț, UMC Motru și UPRUM Rovinari.

Acest contract, a expirat la data de 31.12.2022. Începând cu data de 12.12.2022 a fost demarată procedura de achiziție pentru un nou contract iar până la data finalizării inspecției nu a fost prezentat un alt contract valabil. Astfel, se constată faptul că Direcția Comercială și persoanele responsabile din cadrul acesteia nu au întocmit documentele necesare și nu au realizat demersurile care se impun pentru încheierea în timp util a unui nou contract având ca obiect închirierea de autovehicule de transport marfă.

Totodată, deși contractul de servicii transport marfă era expirat, în continuare autovehiculele închiriate prin acest contract au fost folosite pentru transportul de persoane în contextul în care contractul de transport mixt era în perioada de valabilitate și, mai mult de atât, autovehiculele închiriate prin acest contract erau disponibile. În ceea ce privește condițiile de deplasare a salariaților în carieră s-a constatat faptul că, în momentul de față, până la locul de desfășurare a activitații, deplasarea oamenilor pe distanțe cuprinse între 3 și 5 km, s-a făcut / se face pe jos sau cu autovehicule de transport marfă.

În contextul în care procedura de atribuire pentru un nou contract de servicii transport marfă se afla în derulare iar autovehiculele închiriate prin contractul anterior, expirat, se aflau în continuare în perimetrul Carierei Jilț Sud, procedura de achiziție aflată în derulare este viciată și prin urmare aceasta trebuie reluată. Totodată, se impune ca persoanele responsabile cu întocmirea caietelor de sarcini să prevadă toate cerințele tehnice necesare, astfel încât ofertantul câștigător să pună la dispoziția achizitorului autovehicule de transport omologate, care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege, care nu pun în pericol siguranța angajaților și care nu ridică suspiciuni cu privire la buna funcționare pe toata durata de valabilitate a contractului din perspectiva stării tehnice, a dotarilor și a vechimii acestora.

Este necesar ca persoanele angajate în derularea procedurilor de atribuire a contractelor, respectiv directorul Direcției Comerciale și persoana desemnată să răspundă de derularea procedurii de atribuire, să întocmească în timp util toate documentele și să realizeze toate demersurile necesare, astfel încât să existe continuitate în asigurarea cu mijloace de transport, echipament de protecție și orice alte bunuri necesare în procesul de producție.

Din datele înscrise în fișele / carnetele de SSM ale salariaților implicati în accident (cu excepția fișelor celor 3 salariați decedați – care au fost ridicate de ITM Gorj), rezultă că apar mențiuni cu privire la instruirea acestora, inclusiv cu privire la circulația persoanelor în carieră.

Din examinarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă puse la dispoziția echipei de inspecție rezulta faptul ca aceasta nu conține și reguli cu privire la deplasarea salariaților în perimetrul carierei cu autovehicule de transport persoane sau mixt.

Având în vedere condițiile în care s-a produs accidentul în data de 17.01.2023, respectiv faptul că salariații au fost transportați alături de uneltele și materiale necesare acestora pentru efectuarea lucrării de mentenanță (reparație excavator) cu un autovehicul de transport marfă și nu cu un autovehicul de transport mixt (persoane și unelte), există motive justificate pentru a aprecia că instruirea angajaților pe linie de SSM se efectuează formal în unele situații și că persoanele responsabile cu atribuții referitoare la verificarea condițiilor în care sunt transportați angajații nu și-au îndeplinit sarcinile în mod corespunzător sau conducerea societății nu a ținut cont de propunerile înaintate de aceștia.

Responsabilii cu Securitatea și Sănatatea în Muncă, inclusiv președintele Directoratului aveau obligația de a verifica modul în care se asigură transportul angajaților și de a propune măsuri pentru soluționarea deficiențelor constatate.

În realitate, în urma verificărilor a rezultat: contractul de transport persoane era în vigoare la data producerii accidentului, dar, în acest caz, precum și în alte cazuri identificate, pentru deplasarea lucrătorilor în carieră nu sunt folosite mijloacele de transport persoane, fiind folosite însă autovehicule de transport marfă, deși contractul pentru închirierea acestui tip de autovehicule (marfă) nu mai era în vigoare și, în consecință, aceste autovehicule nu mai puteau fi folosite după data de 31.12.2022. Este evident faptul că au existat multe sincope în continuitatea activității unității miniere, inclusiv în asigurarea cu mijloace de transport mixt (persoane și materiale). Gestionarea acestor activități se aflau în sarcina Directoratului.

Potrivit Notelor de relații prezentate de către membrii Directoratului și având în vedere faptul că cei 2 membri ai Directoratului au declarat că ”nu cunosc” și că “nu dețin atribuții și competențe” în ceea ce privește repartizarea sau alocarea mijloacelor de transport, se constată că responsabilitățile acestora, stabilite prin contractele de mandate au fost îndeplinite formal. Practic, aceștia nu cunoșteau situatia, în fapt, concret.

Responsabilități rezultate din modul în care persoanele cu atribuții în asigurarea mijloacelor de transport pentru angajați au aplicat prevederile Procedurii interne

La nivelul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. exista o procedura cu privire la “Recepția, confirmarea și decontarea prestațiilor cu utilaje de construcții și autovehicule de transport închiriate de la terți”, din care rezultă responsabilitațile referitoare la utilizarea / alocarea mijloacelor de transport de transport personal si marfa în cadrul UMC-urilor, astfel:

– Șeful de Sector și Șeful de Secție “Monitorizează starea tehnică a utilajelor auxiliare, a autovehiculelor ce primesc sarcini să efectueze prestații.” (șef sector 1 Excavație, adj. șef Secția Mecanică, ambii de serviciu în ziua accidentului și care au semnat Programul cu lucrările mecanice din 17.01.2023)

– Șeful de Schimb UMC (Carieră) “Urmărește dinamica prestațiilor efectuate cu utilajele de construcții, autovehicule de transport și stabilește prioritățile privind amplasarea și regimul de lucru al acestora pe schimb” (șeful de schimb carieră, schimbul 1 în ziua accidentului, cel care a fost numit inexplicabil, ulterior accidentului, în funcția de coordonator Cariera Jilț Sud )

– Inginer Șef Coordonator UMC “Coordonează activitatea utilajelor auxiliare, a autovehiculelor și participă la analize cu prestatorii privind modul de execuție a serviciilor și lucrărilor” inginerul Șef coordonator Cariera Jilț Sud, de serviciu în ziua accidentului și care a aprobat Programul cu lucrările mecanice din 17.01.2023, demis în urma accidentului)

– Șeful UMC (Carieră) “Stabilește prioritățile privind amplasarea și regimul de lucru al utilajelor auxiliare, autovehiculelor de transport, în baza contractelor în vigoare și participă la analize cu prestatorii privind modul de execuție a serviciilor și lucrărilor” (șeful UMC Jilț – demis în urma accidentului)

Din examinarea Bonului de transport nr. 56303/31.12.2022 rezultă faptul că autovehiculul implicat în accident a fost utilizat în ziua de 31.12.2022 în efectuarea unui număr de 16 curse, pe distanțe situate între 3-5 km. În dreptul unora dintre curse s-a înscris faptul că scopul deplasării constă în: intervenții, pază, electrice, verificat paza, servicii, activități care presupun prezența unor specialiști sau responsabili cu aceste activități. Acest aspect probează faptul că utilizarea acestui mijloc pentru transportul salariaților în ziua de 17.01.2023 nu a fost un caz unic, autovehiculul fiind ultilizat pentru transportul angajaților și în alte situații. Având în vedere aceste aspecte este de netăgăduit faptul că s-a utilizat un autovehicul de transport marfă pentru transportul salariaților și în alte situații.

Astfel, Șeful sector 1 Excavație, adjunctul șef Secția Mecanică, șeful schimb carieră, inginer șef coordonator Cariera Jilț Sud, șeful UMC nu si-au indeplinit sarcinile prevăzute în procedura cu privire la “Recepția, confirmarea și decontarea prestațiilor cu utilaje de construcții și autovehicule de transport închiriate de la terți”, fiind astfel responsabili de conditiile in care s-a facut transportul salariatilor in ziua de 17.01.2023.

Măsuri dispuse

1) Având în vedere cele constatate, s-a solicitat elaborarea și aprobarea unui Plan de masuri pentru soluționarea tuturor problemelor identificate până în prezent, la toate unitățile, subunitățile, punctele de lucru referitoare la:

– realizarea investițiilor (în echipamente, utilaje, drumuri și căi de acces din interiorul carierei) necesare exploatării în siguranță a obiectivelor, precum și asigurarea echipamentelor de protecție necesare personalului din exploatare;

– încheierea contractelor necesare pentru asigurarea cu mijloace auto corespunzatoare, omologate, pentru transportul salariaților societății în conditii de siguranță, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

– dispunerea masurilor care se impun pentru o instruire reală și efectivă a tuturor angajaților societății, cu privire la regulile ce trebuiesc respectate pe timpul programului de lucru, în cadrul societății și pe timpul deplasării la/de la serviciu/domiciliu;

– verificarea permanentă a modului în care se fac efectiv instruirile salariaților pe linie de SSM;

– verificarea permanentă a modului în care angajații societății cu atribuții referitoare la transportul salariaților planifică, aprobă, verifică, monitorizează, prioritizează, cooordonează această activitate;

2) Având în vedere constatarile, în acord cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 precum si prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, Adunarea Generală a Acționarilor, în considerarea atribuțiilor sale legale și statutare, prin directia de specialitate a Ministerului Energiei, va efectua o analiză.

3) Se solicită membrilor Consiliului de Supraveghere:

– evaluarea activității Directoratului din perspectiva modului în care a administrat activitatea zilnică a fiecărui departament, a pus în aplicare măsura dispusă inclusiv în sarcina Directoratului prin Raportul de inspecție nr. 161506/04.10.2022 și a asigurat continuitatea activităților;

4) Directoratul C. E. Oltenia S.A. va dispune măsurile care se impun pentru cercetarea disciplinară a tuturor angajatilor societății care nu și-au îndeplinit atribuțiile prevăzute în Contractul Individual de Muncă, care nu au aplicat normele Procedurilor / Instrucțiunilor interne, care nu au respectat prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, care nu au respectat prevederile legale în vigoare favorizând producerea accidentului din data de 17.01.2023, respectiv:

– șef schimb carieră Sector Jilț Sud (numit în funcția de coordonator Cariera Jilț Sud)

– șef sector 1 Excavație,

– adj. șef Secția Mecanică

– ing. Șef (fost) coordonator Cariera Jilț Sud

– (fost) șef UMC Jilț

– director direcția comercială

– șef Serviciu Achiziții, Lucrări – Servicii

– Responsabil procedură de achiziție

– inginer Birou PU Producție UMC Jilț

– lucrător la Biroul Prevenire și Protecție și secretar CSSM

– șef Birou Prevenire și Protecție

– adj. șef Secția Mecanică

– secretar CSSM,

– coordonator activitate PPSM

– ing. Șef producție UMC Jilț

– salariații responsabili cu instruirea personalului pe linie de securitate și sănătate în muncă în cadrul UMC Jilț.

În ceea ce privește peroana care ocupa functia de șef de schimb carieră Sector Jilț Sud (numit inexplicabil în funcția de coordonator Cariera Jilț Sud), Directoratul va proceda de urgență la analizarea oportunității adoptării Deciziei prin care acesta a fost numit în funcția de coordonator Cariera Jilț Sud.

5) Directoratul va adopta toate măsurile care se impun pentru ca alocarea autovehiculelor de transport mixt (persoane + materiale) și transport de marfă să se efectueze în mod corespunzător, astfel încât pe timpul transportului să se respecte prevederile legale în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă și autovehiculele alocate pentru deplasări să fie repartizate potrivit destinației acestora. Nu se vor mai folosi autovehicule de transport marfă, pentru transportul salariaților.

6) Conducerea societății va adopta măsurile care se impun pentru:

– reactualizarea și îmbunătățirea procedurii interne de atribuire a contractelor de achiziții publice, astfel încât acestea să cuprindă reguli clare, în acord cu prevederile legale în vigoare, și procedurile de atribuire să se deruleze cu respectarea transparenței, concurenței și tratamentului egal.

– persoanele responsabile cu întocmirea caietelor de sarcini să prevadă toate cerințele tehnice necesare, astfel încât ofertantul câștigător să pună la dispoziția achizitorului autovehicule de transport omologate, care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege, care nu pun în pericol siguranța angajaților și care nu ridică suspiciuni cu privire la buna funcționare pe toata durata de valabilitate a contractului din perspectiva stării tehnice, a dotarilor și a vechimii acestora.

– persoanele angajate în derularea procedurilor de atribuire a contractelor, respectiv directorul Direcției Comerciale și persoana desemnată să răspundă de procedura de atribuire, să întocmească în timp util toate documentele și să realizeze toate demersurile necesare, astfel încât să existe continuitate în asigurarea cu mijloace de transport, echipament de protecție și orice alte bunuri necesare în procesul de producție.

7) Conducerea societății va dispune constituirea unei Comisii de cercetare administrativă pentru analizarea situației referitoare la asigurarea cu mijloacele de transport marfă și mixt (persoane + materiale), la toate unitățile, subunitățile, punctele de lucru, având în vedere faptul că unele contracte pentru aceste servicii au încetat și societatea nu mai dispune de mijloacele necesare desfășurării activității în condiții optime și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8) Conducerea societății va dispune actualizarea/completarea Instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă privind “Transportul salariaților cu autovehicule proprii și cele închiriate”, “Circulația personalului în carierele de lignit” cu reguli clare referitoare la deplasarea salariaților în perimetrul carierei cu autovehicule de transport persoane sau mixt inclusiv cu reguli referitoare la desemnarea responsabililor care verifică zilnic starea mijloacelor de transport și respectarea normelor pe linie de sănătate și securitate în muncă.

9) Conducerea societii va dispune măsurile care se impun pentru identificarea și alocarea sumelor necesare amenajării drumurilor din perimetrul carierelor societății Complexul Energetic Oltenia S.A.și realizarea investițiilor necesare pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor necesare desfășurării activităților în condiții optime.

10) Comunicarea către Ministerul Energiei, la termen, a modului în care au fost puse în aplicare măsurile dispuse prin prezenta Notă.”

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

04:15

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 7 Tribunalul Neamţ, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1238/103/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunrilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „Star Construct” S.R.L., cu sediul în loc. Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, după cum urmează: Nr. crt. Denumire activ Adresa Valoare -lei- 1. Imobil – teren intravilan curţi-construcţii cu o suprafaţă de 414 m.p. Loc. Târgu Neamţ, bd. Ștefan cel Mare, nr. 92, jud. Neamţ 188.500,00 2. Aparatură birotică: calculator, monitor, imprimantă, xerox -- 5.712,00 TOTAL * 194.212,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus şi nu conţine TVA. Vânzarea se va face conform regulamentelor de vânzare aprobate de către adunarea creditorilor din data de 06.09.2022. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.04.2023, ora 1200 şi se vor organiza şedinţe la un interval de 7 zile pentru bunurile imobile şi mobile, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini pentru bunurile imobile este 1.000 lei, iar pentru bunrile mobile este de 100 lei, şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul – verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035, 0727/850.575. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 5 Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1518/89/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. CLUB TOMA S.R.L. Huşi, cu sediul în mun. Huşi, judeţul Vaslui. Nr. crt. DENUMIRE ACTIV Valoare - lei - 1. Echipamente tehnologice 34.569,50 2. Aparate, instalaţii 1.074,00 3. Mijloc de transport 197,50 4. Aparatură birotică 380,50 Total 36.221,50 Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus și nu conţine T.V.A.. Vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.09.2022. Vânzarea în bloc prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 27.03.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
Programul „Masa caldă
22/03/2023 15:59

În sedinta de plen de miercuri, Senatul a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale 1/2011. Aceasta ar permite extinderea programului-pilot „Masă ...

Bărbat strivit de o bucată de BCA. Cărămida a căzut de la etajul al şaselea al unei clădiri în construcţie
22/03/2023 14:09

Un bărbat de 59 de ani a murit, miercuri, in urma unui accident de muncă produs la Constanţa, după ce o bucată de BCA a căzut de la etajul la şaselea al unei clădiri aflate in construcţie. ” ...

Poliția Română a modificat circulația în sensul giratoriu
21/03/2023 16:44

Politia Romană a modificat modul in care se face circulatia in sensul giratoriu.  Vechea practică nu mai este valabilă, conform noilor reguli de circulatie. Astfel, soferii nu vor mai putea să iasă d ...

Argeş: Doi băieţi, căutaţi după ce au dispărut de acasă încă de sâmbătă
13/03/2023 10:51

Doi băieţi din judeţul Argeş, de 12 şi 13 ani, sunt căutaţi, după ce au dispărut de acasă incă de sambătă. Copiii au fost văzuţi in Bucureşti, dar ultrior nu s-a mai putut lua legătura cu ei. ...

Plan Roșu de Intervenție în Teleorman, după un incident feroviar. Trei persoane au fost transportate la spital
13/03/2023 10:17

Autorităţile au declanşat Planul Roşu de Intervenţie, in noaptea de duminică spre luni, după anunţarea deraierii unui tren in judeţul Teleorman, insă accidentul nu s-a confirmat, informează Inspect ...

BANCUL ZILEI: O explicație pentru a te simți bine...
03/03/2023 03:35

  Nu, multumesc, ce le-aş spune după aceea copiilor la şcoală, ii răspunde tanăra? Merg mai departe şi o invită la un pahar. - Nu, multumesc, ce le-aş spune după aceea copiilor la şcoală ...

Beneficiile incredibile ale verzei murate: 4 motive să o consumi regulat
28/02/2023 12:18

 Varza murată nu este doar gustoasă, ci si sănătoasă. Cand varza este fermentată, legumele proaspete sunt imbogătite suplimentar cu vitamine si noi substante valoroase, care răman in prod ...

Adolescent de 17 ani, arestat preventiv pentru viol. Victima este un tânăr cu trei ani mai mare
27/02/2023 16:26

Un adolescent de 17 ani a fost arestat preventiv pentru violarea unui tanăr de 20 de ani, informează, sambătă, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova. Conform sursei citate, poliţiştii din cadrul ...

 De ce Mircea Badea a ajuns cel mai longeviv om de televiziune din postcomunism, alături de Andreea Esca
24/02/2023 14:48

Arthur Suciu, scriitor, comunicator si publicist, specialist in discurs, a vorbit despre Mircea Badea, explicand de ce, in viziunea sa, a ajuns să fie cel mai longeviv om de televiziune din postcomunism, ...

Spaimă în Oltenia după cutremur
14/02/2023 14:44

Cutremurul de 5,2 grade pe scara Richter, care s-a petrecut, luni, in Oltenia a afectat mai multe imobile. Peretii si tavanurile blocurilor s-au crăpat, tencuiala a căzut iar oamenii au intrat in panică. M ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei