Ascensiunea și impactul media tactică

undele rebeliunii

Dimensiune font:

| 17-05-2024 16:00

   Media tactică a evoluat ca un instrument pentru activism și intervenție socială, oferind o platformă alternativă pentru voci marginale și pentru contestarea narativelor dominante. Originea acestui fenomen se găsește în mișcările de contracultură din anii 1960 și 1970, când grupuri precum studenții, artiștii și activiștii politic au început să utilizeze mijloace de comunicare în moduri inovative și provocatoare pentru a transmite mesaje politice și sociale.

Un punct de plecare în istoria media tactică poate fi identificat în practicile grupurilor de guerrilla television din America anilor 1960, precum Raindance Corporation, care a folosit tehnologia video emergentă pentru a crea alternative la mass-media tradițională. Acești pionieri ai media tactice au recunoscut puterea televiziunii și filmului de a influența opinia publică și au încercat să submineze monopolul informațional prin producția de conținut ce aborda probleme sociale și politice din perspective adesea ignorate sau distorsionate de media mainstream.

Pe măsură ce tehnologia a evoluat, și posibilitățile de a utiliza media în moduri tactice s-au multiplicat. Anii 1980 și 1990 au marcat o perioadă semnificativă pentru dezvoltarea media tactică, alimentată de apariția internetului și a tehnologiilor digitale accesibile. Această eră a adus cu ea noi forme de exprimare și organizare, cum ar fi hacker-activismul și arta digitală, care au permis activistilor să se angajeze în lupte politice și culturale la nivel global. Proiecte precum Electronic Disturbance Theater, care a folosit sit-ins virtuale pentru a protesta împotriva politicii externe a SUA, exemplifică modul în care media tactică a început să fie folosită pentru a deschide noi fronturi în lupta pentru justiție și egalitate.

O formă de jurnalism civic

În același timp, media tactică a servit ca o formă de jurnalism civic, unde cetățenii au adoptat rolul de jurnaliști pentru a documenta și raporta evenimente neglijate de canalele oficiale de știri. Mobilizarea rapidă și răspândirea informațiilor prin rețelele sociale și platforme digitale au permis o mai mare transparență și responsabilizare, în special în situații de criză sau în timpul protestelor. De exemplu, în timpul Primăverii Arabe, telefoanele mobile și internetul au jucat roluri cruciale în organizarea protestelor și în diseminarea rapidă a informațiilor, demonstrând capacitatea media tactică de a influența schimbarea socială și politică.

Cu toate acestea, pe măsură ce accesul la tehnologie s-a democratizat, așa s-a și complexitatea etică și practică a media tactică. Problemele de confidențialitate, manipulare și veridicitate a informațiilor au început să pună provocări semnificative. De asemenea, guvernele și corporațiile au început să adopte și ele tactici similare pentru a-și promova agendele, uneori subminând eforturile activiștilor de a folosi media pentru schimbare socială.

Privind spre viitor, se observă că media tactică continuă să evolueze odată cu tehnologia și contextul sociopolitic. Activiștii și creatorii de conținut trebuie să navigheze între puterea de mobilizare a tehnologiei și riscurile asociate cu supravegherea, cenzura și manipularea digitală. În acest peisaj dinamic, media tactică rămâne un teren de luptă vital pentru drepturile și libertățile civile, reflectând tensiunile și speranțele erei noastre digitale.

O luptă continuă pentru putere și influență în societate

Astfel, istoria media tactică nu este doar povestea unor tehnologii sau tehnicilor de comunicare, ci a unei lupte continue pentru putere și influență în societate. De la primele experimente de televiziune de guerrilla la protestele organizate prin smartphone-uri și rețele sociale, media tactică a demonstrat că fiecare nouă tehnologie aduce cu ea noi oportunități și noi provocări pentru activismul social și politic.

Pe măsură ce media tactică s-a dezvoltat, a reușit să depășească granițele tradiționale și să creeze noi spații pentru dialog și intervenție în politica globală. Aceasta s-a manifestat nu doar prin creșterea accesibilității la informație, ci și prin capacitatea de a conecta mișcări disparate, creând o rețea vastă de solidaritate transnațională.

În ultimii ani, inovațiile în tehnologie au permis media tactică să se extindă în moduri anterior imposibile. Realitatea augmentată, inteligența artificială și blockchain-ul sunt doar câteva dintre noile tehnologii care oferă unelte puternice pentru activism. De exemplu, utilizarea realității augmentate pentru a vizualiza impactul schimbărilor climatice sau consecințele războiului în zone urbane permite o înțelegere mai profundă și mai emoțională a acestor probleme, mobilizând oamenii spre acțiune mai eficient decât metodele tradiționale de raportare.

Pe lângă provocările tehnologice, media tactică se confruntă și cu bariere instituționale și legislative. Guvernele din întreaga lume au început să răspundă la puterea media tactică prin legi mai stricte privind cenzura și controlul internetului. Aceasta include legi care limitează libertatea de exprimare online, supravegherea masivă a datelor și blocarea accesului la platformele de social media. Aceste acțiuni pun în pericol capacitatea activiștilor de a folosi media tactică pentru a desfășura campanii eficiente și de a ajunge la un public larg.

Instrument vital pentru schimbarea socială

În ciuda acestor obstacole, media tactică continuă să fie un instrument vital pentru schimbarea socială. Mișcările pentru drepturile civile, activiștii pentru mediu și grupurile de rezistență folosesc media tactică pentru a construi narative alternative și pentru a contesta informațiile false sau părtinitoare prezentate de mass-media tradițională. În plus, în contextul crizelor globale, cum ar fi pandemia COVID-19, media tactică a servit ca un mijloc esențial pentru diseminarea rapidă a informațiilor vitale și pentru mobilizarea resurselor comunitare.

În concluzie, media tactică reprezintă o evoluție semnificativă în modul în care informația este folosită pentru influență socială și politică. Pe măsură ce tehnologia continuă să avanseze și să se democratizeze, posibilitățile pentru exprimarea creativă și intervenția politică prin aceste mijloace vor crește doar. Cu toate acestea, succesul său în viitor depinde de capacitatea activiștilor de a naviga în peisajul tot mai complex al reglementărilor și cenzurii, menținând în același timp integritatea și eficacitatea eforturilor lor. Prin urmare, media tactică nu este doar o reflectare a luptelor noastre actuale, ci și un predictor al direcției în care se pot îndrepta activismul și libertatea de exprimare în era digitală. Această dinamică continuă să modeleze peisajul social și politic global, demonstrând că, chiar și în fața adversităților, inovația și creativitatea pot deschide noi căi pentru justiție și egalitate.

Maura ANGHEL

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:29

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Blagesti, cu sediul in comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau, telefon 0334.805.110, fax 0334.805.109, e-mail primaria _blagesti@yahoo.com, cod fiscal 4834777. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: Bun imobil - cladire administrativa (chiosc), in suprafata de 28 mp, si teren aferent, in suprafata de 44 mp, situat in intravilanul satului Blagesti, comuna Blagesti, Str. Primariei nr. 9, judetul Bacau, identificat cu numar cadastral 75133, inscris in cartea funciara nr. 75133, apartinand domeniului privat al Comunei Blagesti, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Blagesti nr. 29/29.03.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitare scrisa depusa la sediul Comunei Blagesti. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, Comuna Blagesti, comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei/exemplar, ce se achita la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 14.05.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 22.05.2024, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartiment Secretariat, Comuna Blagesti, comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate: unul interior si unul exterior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 23.05.2024, ora 10.00, Comuna Blagesti, comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau, Sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Judecatoria Buhusi, oras Buhusi, Str. Doctor Carol Davila nr. 1, judetul Bacau, cod postal 605100, telefon 0234.265.745, fax 0234.265.744, e-mail: jud-buhusi-gref@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 22.04.2024.
Neuroplasticitatea. Creierul în continuă schimbare
22/05/2024 09:36

Neuroplasticitatea este unul dintre cele mai fascinante si importante concepte din neurostiintă. Aceasta se referă la capacitatea creierului de a se modifica si reorganiza structura si functia sa in răsp ...

Copiii rămași în urmă. Exodul tragic al părinților
22/05/2024 09:19

Migratia romanilor a inceput imediat după 1989, odată cu deschiderea granitelor si instaurarea libertătii de circulatie. Odată cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeană in 2007, procesul a devenit si m ...

Părinții toxici, umbrele care întunecă lumina copilăriei
21/05/2024 14:45

Termenul de „părinti toxici” a apărut in literatura psihologică pentru a descrie acei părinti ale căror comportamente, atitudini si modalităti de relationare au un impact negativ profund si de ...

Teiul, lemnul sfânt al icoanelor
21/05/2024 14:21

Între arborii pe care traditia romanească i-a investit cu virtuti deosebite se numără teiul. Numele teiului provine din latinescul „tilia”, fiind o amintire a Romei Antice, similar cu artar ...

Muzicuța, instrumentul preferat al cântărețului de blues
20/05/2024 13:59

  Muzicuta este un instrument muzical de suflat cu o istorie fascinantă, plină de evolutie si inovatie. Originea muzicutei poate fi trasată inapoi in China antică, aproximativ 3000 de ani in urmă, un ...

Puterea rugăciunii, o forță de neclintit
20/05/2024 08:15

Rugăciunea a fost, de-a lungul istoriei, un pilon central al spiritualitătii umane. Indiferent de religie sau cultură, rugăciunea a servit ca un canal prin care oamenii isi exprimă recunostinta, cer ajutor ...

Persoanele neurodivergente, diversitatea care îmbogățește comunitatea
19/05/2024 14:52

Persoanele neurodivergente sunt indivizii care prezintă variatii in dezvoltarea neurologică, adesea diferite de ceea ce este considerat tipic sau standard. Termenul „neurodivergent” a fost creat p ...

La rădăcinile hazardului. O călătorie prin istoria jocurilor de noroc
17/05/2024 15:48

Jocurile de noroc sunt o prezentă constantă in istoria umanitătii, un fenomen cultural care a evoluat odată cu civilizatiile de-a lungul mileniilor. Această călătorie a hazardului ne poartă prin timp, d ...

Copiii hiperkinetici, călătoria spre înțelegere și îngrijire
17/05/2024 13:50

Într-o lume agitată si in continuă evolutie, copiii nostri se confruntă cu diverse provocări si obstacole in căutarea unei cresteri sănătoase si echilibrate. Unul dintre aceste obstacole il reprezi ...

Istoria vibrantă a grătarului
17/05/2024 10:29

Într-o lume in care tehnologia si inovatia culinară isi găsesc mereu noi culmi, există o metodă simplă, dar profund satisfăcătoare de gătit care a rezistat trecerii timpului si a schimbărilor cul ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei