Reconstituirea vechimii în muncă, o luptă cu mici şanse de izbândă

1vechime

Dimensiune font:

| 03-02-2023 13:03

 Anul trecut,  doar la şase dintre cele 135 dosare aflate pe rolul instanţelor ieşene s-a dat „admitere” * 106 cauze s-au amânat pentru acest an, 13 solicitări au fost respinse, un petent s-a trezit prea târziu

Protagoniştii proceselor de reconstituire a vechimii  sunt persoane în etate, care, din diverse pricini, n-au avut trecute în cartea de muncă diverse perioade ori nu li s-a consemnat corect grupa de muncă. Unii au aflat mai repede, fie în timpul agitaţiei pentru întocmirea dosarului de pensionare, fie imediat după primirea deciziei. Alţii, au aflat mult mai târziu şi cu totul întâmplător, în urma discuţiilor cu diverşi cunoscuţi.

Însă, toţi aceştia au şi alte lucruri în comun, dincolo de vârstă. Nici la ITM şi nici la Casa de Pensii n-au găsit, până la ieşirea din câmpul muncii, actele, adeverinţele care să ateste unele perioade lucrate ori n-a fost specificată corect, din punctul lor de vedere, grupa de muncă. Omisiuni datorită faptului că e vorba de intervale de timp din anii '70-'80, când nu exista informatizare, majoritatea întreprinderilor unde au lucrat şi-au încetat de multă vreme activitatea, au falimentat, sunt numai ruine. Sau au fost preluate de investitori privaţi, care nu şi-au bătut capul cu păstrarea arhivelor. E motivul pentru care aceşti pensionari n-au avut altă soluţie decât să se adreseze instanţelor de judecată.  Mai întâi, Tribunalului Iaşi, apoi, ca ultimă speranţă, Curţii de Apel.

Deşi sunt speţe civile, acest tip de procese nu durează prea mult. Din păcate, nici şanse de izbândă nu prea sunt. În 2022, s-au judecat 135 dosare având ca obiect „reconstituirea vechimii în muncă”. 119 la Tribunal şi 16 la Curtea de Apel, din care la 106 s-a dat amânare pentru 2023. Doar şase petenţi au avut prilejul să deschidă şampania...

„Adeverinţele întocmite şi eliberate anterior datei de 24 spetembrie 2018 trebuie primite, chiar dacă nu sunt conform modelului actual”

V.S. n-are încă vârsta standard de pensionare, dat a lucrat vreme îndelungată, aproape 15 ani, ca ajutor de fochist şi apoi fochist. Centrala termică unde a activat are acum alt proprietar, iar fostul administrator a distrus arhiva socidetăţii. Este şi o plângere penală pentru acest fapt, chestie care nu-l încălzeşte cu nimic pe fostul fochist. Când a mers să-şi scoată o nouă adeverinţă (despre cea veche, din 2007, i s-a spus că nu-i valabilă), i s-a răspuns că, „urmare unui şir de schimbări de denumiri şi a privatizării societăţii, nu mai există date prin care să se poată confirma susţinerile petentului”.

Omul n-a renunţat, s-a adresat Casei de Pensii. Nici aici n-a avut succes, aşa încât, în 2021, a mers la Tribunal. După ce au studiat toate documentele puse la dispoziţie, magistraţii i-au dat câştig de cauză reclamantului. „încadrarea în grupa a Il-a de munca, în vederea pensionarii, pentru întreaga perioadă efectiv lucrată după 18 martie 1969, se va face de către angajatori!!! Verificarea şi recunoaşterea perioadelor lucrate în grupele I şi II de muncă de către Casele de pensii se realizează în baza documentelor verificabile (CIM, carnet de muncă, decizii interne etc), iar adeverinţele întocmite şi eliberate anterior datei de 24.09.2018, trebuie primite chiar dacă nu sunt conform modelului actual”, au specificat judecătorii în motivarea hotărârii, prin care au decis ca perioada menţionată de reclamant să fie socotită în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%.

Casa de Pensii, obligată să ia în consideraţie o adeverinţă eliberată de un fost CAP

Înainte de a se angaja la fabrică, G.L. a lucrat ca simplu agricultor, necalificat, la un C.A.P. din judeţ. Din 1974 până în 1980. Adeverinţa pentru aceşti ani a scos-o în 2019, de la primăria din comună, unde se află arhiva fostei cooperative. Casa de Pensii n-a luat-o în considerare, bătrânul s-a adresat Tribunalului. Judecătorii au decis că adeverinţa e valabilă şi trebuie să se ţină cont de ea.

Spre deosebire de cooperator, V.I. s-a zbătut ani buni pentru a i se recunoaşte vechimea şi grupa II de muncă din perioada 1978-1986. Pe atunci, ieşeanul a lucrat ca muncitor necalificat la Grup Şantiere Năvodari.  După căderea comunismului, întreprinderea a intrat în faliment, patrimoniul intrând în posesia unei societăţi specializate în insolvenţă. Lichidatorul n-a mai preluat şi fondul arhivistic, acesta fiind distrus într-un incendiu, la începutul lui 1996. Norocul hamalului a fost că, atunci când s-a întors în Iaşi, şi-a luat cu el cartea de muncă.

În primă fază, nu i-a ajutat la nimic. Casa de Pensii nu i-a recunoscut perioada lucrată pe şantier, el s-a adresat Tribunalului, pârâta a invocat lipsa calităţii procesuale pasive, solicitare ce a fost admisă. V.I. n-a renunţat la lupta pentru drepturile sale, a atacat sentinţa la Curtea de Apel. Chiar dacă a facut-o târziu, judecătorii de aici i-au admis apelul, invocând o excepţie de ordine publică, respectiv cea a nulităţii sentinţei din dosarul de fond. Mai mult, cei de la Curtea de Apel au spus că nu se poate invoca lipsa calităţii procesuale pasive, întrucât „casa teritorială de pensii reprezintă singura entitate chemată să valorifice aspectele ce ţin de vechimea în muncă în procesul de stabilire a drepturilor de pensie. În cazul dispariţiei, din punct de vedere juridic, a angajatorului, este şi singura persoană interesată să se opună la valorificarea drepturilor pretinse de angajat, în ipoteza în care acestea nu ar fi conforme cu dispoziţiile legale în materie şi, în consecinţă, singura entitate care trebuie să stea în procesul de recunoaştere a acestor drepturi”. Pentru ca, la final, să dea câştig de cauză fostului hamal.

Un fost lăcătuş mecanic de la fabrica de pâine a eşuat în hăţişurile birocratice

Ieşeanul P.L. a lucrat ca lăcătuş mecanic în atelierul Întreprinderii de Morărit şi Panificaţie vreme de 11 ani, între 1987şi 1998. Această perioadă nu i-a fost recunoscută ca întrunind condiţiile grupei a II-a de muncă. Simţindu-se nedreptăţit, a chemat în judecată Casa de Pensii, iniţiativă eronată în cazul său. Pârâta a invocat lipsa calităţii procesuale pasive şi a dovedit că nu-i treaba ei să reconstituie vechimea în muncă a petentului. Fosta Întreprindere de Morărit şi Panificaţie s-a privatizat după 1990, şi-a schimbat numele în Pangran, iar mai apoi, în 2003, a fost preluată prin absorbţie, alături de alte fabrici de pâine din ţară, de către Vel Pitar. De atunci, aceasta gestionează arhiva societăţilor preluate, dar nu s-a făcut inventariderea documentelor. Nimeni nu poate şti unde-or fi acum, dac-or mai fi, înscrisurile care să ateste condiţiile grele în care a muncit lăcătuşul mecanic între 1987şi 1998.

Tribunalul a admis întâmpinarea făcută de Casa de Pensii, petentul rămânând cu buzele umflate. La fel ca şi T.I., dar acesta numai şi numai din cauza neglijenţei. Ca să i se reconstituie vechimea în muncă, acesta a chemat în judecată fostul angajator şi primăria din comună. Lucru care s-a petrecut în octombrie 2019. Judecătorii i-au cerut, la termenul din iunie 2020, să precizeze calitatea procesuală a primăriei şi fostului angajator, cine este deţinătorul arhivei şi dacă există înscrisuri doveditoare ale vechimii în muncă. Reclamantul nu s-a obosit să investigheze, dosarul a rămas în nelucrare mai mult de şase luni şi, drept urmare, demersul i-a fost respins ca fiind tardiv.

***

Precum se vede din exemplele de mai sus, reconstituirea vechimii în muncă nu-i deloc o treabă uşoară, lupta e anevoioasă, iar şansele de izbândă sunt mici. Claudiu CONSTANTIN

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

04:15

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 7 Tribunalul Neamţ, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1238/103/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunrilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „Star Construct” S.R.L., cu sediul în loc. Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, după cum urmează: Nr. crt. Denumire activ Adresa Valoare -lei- 1. Imobil – teren intravilan curţi-construcţii cu o suprafaţă de 414 m.p. Loc. Târgu Neamţ, bd. Ștefan cel Mare, nr. 92, jud. Neamţ 188.500,00 2. Aparatură birotică: calculator, monitor, imprimantă, xerox -- 5.712,00 TOTAL * 194.212,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus şi nu conţine TVA. Vânzarea se va face conform regulamentelor de vânzare aprobate de către adunarea creditorilor din data de 06.09.2022. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.04.2023, ora 1200 şi se vor organiza şedinţe la un interval de 7 zile pentru bunurile imobile şi mobile, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini pentru bunurile imobile este 1.000 lei, iar pentru bunrile mobile este de 100 lei, şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul – verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035, 0727/850.575. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 5 Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1518/89/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. CLUB TOMA S.R.L. Huşi, cu sediul în mun. Huşi, judeţul Vaslui. Nr. crt. DENUMIRE ACTIV Valoare - lei - 1. Echipamente tehnologice 34.569,50 2. Aparate, instalaţii 1.074,00 3. Mijloc de transport 197,50 4. Aparatură birotică 380,50 Total 36.221,50 Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus și nu conţine T.V.A.. Vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.09.2022. Vânzarea în bloc prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 27.03.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 26 martie, 2023
26/03/2023 20:41

  Numerele extrase, duminică 26 martie, 2023: Loto 6/49: 21   33   36   14   2   35 Loto 5/40: 17   24   23   37  ...

România trece la ora de vară la noapte
25/03/2023 20:00

 În singura zi din an cu 23 de ore vom dormi mai putin, pentru că ora 3.00 devine ora 4.00. Schimbarea orei in Romania, pentru a trece la ora de vară 2023, are loc in noaptea dintre sambătă si du ...

Aproape jumătate din mierea importată în Europa nu are nicio legătură cu albinele. Iată din ce este făcută
25/03/2023 12:14

În loc de pretiosul produs apicol, consumatorii cumpără ”falsuri” capabile să aducă profituri uriase escrocilor. În raportul ”From the hives” (Din stupi), Comisia Euro ...

Fermierii vor primi mai mulți bani de la UE
25/03/2023 10:40

Ursula von der Leyen a declarat vineri că este recunoscătoare Romaniei pentru că a cerut mai multi bani pentru compensarea fermierilor afectati de importurile de cereale din Ucraina. „As dori să subl ...

Este timpul să ne setăm ceasurile înainte și să ne pregătim pentru ora de vară
25/03/2023 08:55

A venit vremea să trecem din nou la ora de vară. În noaptea de sambătă, 25 martie, spre duminică, 26 martie, Romania va trece la ora de vară 2023. Ceasul se dă cu o oră inainte, ora 03:00 devine o ...

LA LANSAREA PROIECTULUI „Achizitia de utilaje pentru Lodor Constrcut SRL”
25/03/2023 08:43

 LA LANSAREA PROIECTULUI „Achizitia de utilaje pentru Lodor Constrcut SRL” Data: 24.03.2023 LA LANSAREA PROIECTULUI „Achizitia de utilaje pentru Lodor Constrcut SRL” SC ...

Soția ta este pasionată de flori? Află ACUM ce poți face pentru a-i amenaja o grădină de vis!
24/03/2023 13:02

  Florile sunt mult mai importante pentru oameni decat ne putem imagina. Bineinteles, bărbatii le folosesc, de cele mai multe ori, ca instrumente prin care să isi arate recunostinta, respectul sau dra ...

EMPYRUS MISONI SRL –  „Achizitia de echipamente performante in cadrul firmei  EM-PYRUS MISONI SRL”
24/03/2023 11:54

 Comunicat de presă 24 martie 2023 „Achizitia de echipamente performante in cadrul firmei EMPYRUS MISONI SRL”  

Temperaturi de 22 de grade Celsius
24/03/2023 09:15

Primăvara promite să fie mai caldă decat in mod obisnuit in Romania, iar la vară sunt toate sansele să fie caniculă si secetă, ceea ce este ingrijorător mai ales pentru Dobrogea. Ar trebui să ne astept ...

“ACHIZIȚIONARE MICROBUZ NEPOLUANT ÎN COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”
24/03/2023 09:10

 “ACHIZITIONARE MICROBUZ NEPOLUANT ÎN COMUNA VOINESTI, JUDETUL IASI”  

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei